Návod na založení Liberty Reserve


Pro registraci zdarma klikněte : ZDEV záhlaví vedle znaku Liberty reserve klikneme na Create account.

Zobrazí se stránka Registration Part 1 of 2
Vyplníme všechna políčka - bez diakritiky
First name = Jméno
Last name = Příjmení
E-mail
Re-enter email = Znovu zadat e-mail
Security Question = Kontrolní otázka - zvolíme např. Mothers Maiden Name = Jméno matky za svobodna
Personal velcome message = osobní uvítací zpráva - tato zpráva se objeví při přihlášení k účtu
Zadejte do políčka zdeformovaný číselný kód z obrázku. Jestliže nemůžete číslo přečíst, klikněte na obrázek a vygeneruje se jiné číslo
Klikněte na Agree

Objeví se přehled zadaných informací:
IMPORTANT - DŮLEŽITÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR - všechny tyto údaje si pečlivě uschovejte včetně čísla účtu, které vám bylo zasláno e-mailem !!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...........Please use your account number and the following login information to login to your account and complete your registration.
...........Prosím použijte vaše číslo účtu ( např  U1234567 )  a následjící přihlašovací informace k přihlášení k vašemu účtu, abyste dokončili registraaci.
Listed below is your login information. Please print it or write it down:
Toto jsou vaše přihlašovací údaje. Prosím, vytiskněte je nebo opište:
Password =Heslo WQ4EZiN 
Login PIN = Přihlašovací PIN 00000 
Master Key = Hlavní klíč 000 
Security Question = Kontrolní otázka  
Mother's Maiden Name = Jméno matky za svobodna
Answer = Odpověď Vopickova 
The above information will not be e-mailed to you for security reasons.
Tyto üdaje vám nebudou zaslány e-mailem z bezpečnostních důvodů
For increased security we recommend not to store this information on your computer.
Pro větší bezpečnost vám doporučujeme neukládat tyto informace na vašem počítači.
Please login to activate your account and complete the registration
Prosím přihlašte se, abyste aktivovali váš účet a dokončili registraci
Klikněte na odkaz Login

 

Přihlášení k účtu Liberty Reserve

Pokud se nepřihlašujete v rámci registrace, kliknete na hlavné obrazovce Liberty Reserve na Login v záhlaví stránky

Objeví se stránka Login: Step 1
Do prvního řádku zadejte své číslo Účtu. Toto číslo Üčtu vám přijde e-mailem
Do druhého řádku zadejte heslo. U hesla záleží na velkých a malých písmenech. Je bezpečnější zadávat údaje pomocí zobrazené klávesnice. Osobně zadávám heslo ručnš. Přihlašovací PIN (Login PIN) a Hlavní klíč (Master key) na dalších obrazovkách pak zadávám myší pomocí zobrazené klávesnice.
Jestliže potřebujeme pole pro heslo vymazat, klikneme na Clesr a zadáme heslo znovu.
Pak vyplníme čtyřmístné číslo na obrázku. Pokud není čitelné, klikneme na obrázek a zobrazí se jiné číslo.
Klikneme na NEXT.
Jestliže nás program nepustí na další stránku, zopakujeme pozorně zadání.

Jestliže se potřebujeme přihlásit někdy k üčtu Liberty Reserve z jiného počítače, dostaneme se na obrazovku, která po nás bude vyžadovat Verification PIN = Ověřivací PIN. Je to 10-mísné číslo, které dostanete e-mailem. Zadáte ověřovací PIN a potvrdíte

Dostaneme se na obrazovku Login: Step 2, kde najdeme uvítací zprávu. Je to uvítací zpráva, kterou jsme vypl%novali při registraci účtu.
Jestliže je uvítací zpráva v pořádku, zaškrtneme políčko:
I confirm that my custom welcome message is correct = Potvrzuji, že uvítací zpráva je správná.

Dostaneme se na obrazovku Login: Step 3, kde již vidíme, kolik máme na účtu dolarů, popř. Euro nebo gramů zlata v měně E-gold. S liberty Reserve pracujeme v USD, pokud nám přijde platba v Euro, je možné ji převést na USD pomocí služby INSTA CHANGE.
Jestliže chceme pracovat s účtem, klikneme na Login PIN

Dostaneme se na obrazovku Login: Step 4, kde zadáme pomocí zobrazené klávesnice 5-místný Login PIN a potvrdíme kliknutím na Login. Pri chybě při zadávání pouřijeme tlačítko Clear a zadáme Login PIN znovu.

Dostáváme se na hlavní obrazovku našeho účtu.

Při potvrzování plateb požaduje program zadání Master Key (Hlavní klíč). je to 3-místné číslo. Tento klíč zadáváme zásadně z klávesnice. Použití Master Key bude zmíněno vždy při popisu platby.

Účet máme založený, umíme se k němu přihlásit, můžeme investovat.

 Odhlášení se od Liberty Reserve

O odhlášení se nemusíme starat, systém nás automaticky odhlásí po 15-ti minutové nečinnosti.
Chceme-li se odhlásit dříve, klikneme na Logout